TRANH TÀI THIÊN HẠ VÕ ĐẤU LẦN 1.

17-02-2020

Kính gửi các vị chúa công,

 

Để tạo thêm tinh thần, động lực cho các chúa công tham chiến chiến trường Thiên Hạ Võ Đấu. 

Hôm nay Nhi sẽ phát động cuộc thi TRANH TÀI THIÊN HẠ VÕ ĐẤU LẦN 1 với thể lệ như sau:

THỂ LỆ

► Event sẽ dựa vào thông tin tính năng Thiên Hạ Võ Đấu trong game để tổng kết.

Mỗi cụm Thiên Hạ Võ đấu sẽ có phần quà giành cho TOP 1 đến TOP 16 dựa theo BXH Điểm

► Thời gian bắt đầu: 22:00 17/2/2020 

► Thời gian kết thúc: 21:15 21/2/2020

PHẦN THƯỞNG

CỤM HẠNG PHẦN QUÀ
CỤM 1
(S1 - S16)
1 10.000.000 Xu
15.000 Đan Đột Phá
50 Mảnh Tướng Anh Hùng
2 5.000.000 Xu
10.000 Đan Đột Phá
30 Mảnh Tướng Anh Hùng
3 3.000.000 Xu
5.000 Đan Đột Phá
20 Mảnh Tướng Anh Hùng
4 - 16 1.000.000 Xu
1.000 Đan Đột Phá
10 Mảnh Tướng Anh Hùng
CỤM 2
(S17 - S24)
1 5.000.000 Xu
10.000 Đan Đột Phá
50 Mảnh Tướng Anh Hùng
2 3.000.000 Xu
5.000 Đan Đột Phá
30 Mảnh Tướng Anh Hùng
3 1.500.000 Xu
2.500 Đan Đột Phá
20 Mảnh Tướng Anh Hùng
4 - 16 500.000 Xu
500 Đan Đột Phá
10 Mảnh Tướng Anh Hùng
CỤM 3
(S25 - S32)
1 5.000.000 Xu
10.000 Đan Đột Phá
50 Mảnh Tướng Anh Hùng
2 3.000.000 Xu
5.000 Đan Đột Phá
30 Mảnh Tướng Anh Hùng
3 1.500.000 Xu
2.500 Đan Đột Phá
20 Mảnh Tướng Anh Hùng
4 - 16 500.000 Xu
500 Đan Đột Phá
10 Mảnh Tướng Anh Hùng
CỤM 4
(S33 - S37)
1 5.000.000 Xu
10.000 Đan Đột Phá
50 Mảnh Tướng Anh Hùng
2 3.000.000 Xu
5.000 Đan Đột Phá
30 Mảnh Tướng Anh Hùng
3 1.500.000 Xu
2.500 Đan Đột Phá
20 Mảnh Tướng Anh Hùng
4 - 16 500.000 Xu
500 Đan Đột Phá
10 Mảnh Tướng Anh Hùng

Lưu ý:

► Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 48h kể từ khi chiến trường Thiên Hạ Võ Đấu kết thúc

► Phần thưởng cụm 1 sẽ khác so với các cụm còn lại do lượng người tham gia đông hơn.

Sự kiện nổi bật

TỔNG KẾT CUỘC THI LEO THÁP ÁC MỘNG

BANG CHIẾN LIÊN SERVER