TIÊU ĐIỂM CHIẾN XA.

26-07-2019

Xin chào các Huynh Tỷ Tam Quốc AFK,

Hôm nay, Nhi sẽ giới thiệu toàn bộ cho mọi người về tính năng Chiến Xa trong game nhé.

Chiến Xa là 1 tính năng giúp cường hoá sức mạnh đội hình ra trận. Mỗi chiến xa sẽ có kỹ năng riêng và thuộc tính bị động hỗ trợ đội hình ra trận. Trên nhóm Tam Quốc AFK hiện cũng đã có rất nhiều bài viết về tính năng này rất bổ ích.

Tuy nhiên vẫn chưa đủ thông tin về Chiến Xa do giới hạn về việc nâng cấp nên hôm nay Nhi sẽ giới thiệu mọi người về sức mạnh mỗi chiến xa khi nâng cấp lên sẽ như thế nào và giúp ích gì cho đội hình nhé.

YÊU CẦU TÍNH NĂNG

- Đạt level 70 sẽ mở tính năng

- Tính năng chiến xa sẽ cần dùng những vật phẩm: Gỗ , Xu , Kim Loại

TIÊU ĐIỂM CHIẾN XA

PHÁT THẠCH XA

Kích hoạt: 410 Gỗ

 

CHI TIẾT KỸ NĂNG KHI NÂNG CẤP MỖI PHẨM

PHẨM LEVEL CAO NHẤT KỸ NĂNG
1 30 Gây 2 sát thương ngẫu nhiên với 14583 sát thương và có 15% cơ hội gây choáng trong 2 lượt
2 60  Gây 2 sát thương ngẫu nhiên với 54603 sát thương và có 25% cơ hội gây choáng trong 2 lượt
3 90 Gây ra 169623 sát thương đối với 4 kẻ địch ngẫu nhiên và có 30% cơ hội để gây choáng trong 2 lượt, tăng 30% sát thương chuẩn cho 4 đồng minh ngẫu nhiên trong 2 lượt.
4 120 Gây ra 356643 sát thương đối với 4 kẻ địch ngẫu nhiên và có 36% cơ hội để gây choáng trong 2 lượt, tăng 60% sát thương chuẩn cho 4 đồng minh ngẫu nhiên trong 2 lượt

LIÊN CHÂU NỖ

Kích hoạt: 410 GỖ

 

 

CHI TIẾT KỸ NĂNG KHI NÂNG CẤP MỖI PHẨM

PHẨM LEVEL CAO NHẤT KỸ NĂNG
1 30 Gây sát thương 7491 kẻ địch hàng trước và hạ độc mục tiêu, gây sát thương 4922 mỗi vòng trong 3 lượt
2 60 Gây sát thương 32211 ngẫu nhiên 3 kẻ địch và hạ độc mục tiêu, gây sát thương 22442 mỗi vòng trong 3 lượt
3 90 Gây 144831 sát thương lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên và gây độc mục tiêu, gây thêm 107746 sát thương mỗi vòng trong 3 lượt, tăng cho 4 đồng minh ngẫu nhiên 34% sát thương đối với kẻ địch bị dính độc trong 2 lượt
4 120 Gây 265551 sát thương lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên và gây độc mục tiêu, gây thêm 246482 sát thương mỗi vòng trong 3 lượt, tăng cho 4 đồng minh ngẫu nhiên 65% sát thương đối với kẻ địch bị dính độc trong 2 lượt

MÃ THƯƠNG XA

Kích hoạt: 320 GỖ

 

CHI TIẾT KỸ NĂNG KHI NÂNG CẤP MỖI PHẨM

PHẨM LEVEL CAO NHẤT KỸ NĂNG
1 30 Gây sát thương 9174 lên 1 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi máu cho 3 đồng minh ngẫu nhiên 7%
2 60 Gây sát thương 9174 lên 1 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi máu cho 4 đồng minh ngẫu nhiên 7% và tăng thủ 10% trong 2 lượt
3 90 Gây sát thương 95214 lên 2 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi máu cho 4 đồng minh ngẫu nhiên 14% và tăng thủ 20% trong 2 lượt
4 120 Gây sát thương 177234 lên 2 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi máu cho 4 đồng minh ngẫu nhiên 20% và tăng thủ 30%, Công 15% trong 2 lượt

 

BÁCH ĐỘC XA

Kích hoạt: 410 GỖ

CHI TIẾT KỸ NĂNG KHI NÂNG CẤP MỖI PHẨM

PHẨM LEVEL CAO NHẤT KỸ NĂNG
1 30 Gây sát thương 14704 lên 2 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi phục cho 2 đồng đội ngẫu nhiên 20 Nộ
2 60 Gây sát thương 54334 lên cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi phục cho 3 đồng đội ngẫu nhiên 30 Nộ
3 90 Gây sát thương 138964 lên cho 4 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi phục cho 4 đồng đội ngẫu nhiên 40 Nộ
4 120 Gây sát thương 280594 lên cho 4 kẻ địch ngẫu nhiên và có 40% cơ hội câm lặng mục tiêu trong 2 lượt. Đồng thời hồi phục cho 4 đồng đội ngẫu nhiên 50 Nộ.

 

Sự kiện nổi bật

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 12.12 - 18.12

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 05.12 - 11.12

BANG CHIẾN LIÊN SERVER