PHIÊN BẢN MỚI - MA HOÁ THẦN TƯỚNG.

14-10-2019

Chúa Công Idle 3Q kính mến,

 

Phiên bản mới " MA HOÁ THẦN TƯỚNG " sẽ có rát nhiều tính năng hấp dẫn cũng như sự kiện hấp dẫn sẽ chào đón các chúa công tại phiên bản mới này. Hãy cùng Nhi khám phá thật kỹ nhứng tính năng dưới đây nhé.

MA HOÁ THẦN TƯỚNG

MA HOÁ

- Tất cả tướng sau khi đạt 10 sao sẽ có thể Ma Hoá

- Ma Hoá thành công sẽ tăng máu , tăng công và mở giới hạn nâng cấp level tướng 

- Mỗi khi moá hoá thành công 1 bậc sẽ mở bảng kinh mạch đầu tiên gồm 3 huyệt vị. (*) 

Lưu ý:

- Phiên bản hiện tại chỉ có thể ma hoá tướng lên bậc 3 tối đa.

- Ma hoá tướng lên bậc 3 tối đa đồng nghĩa sẽ chỉ kích hoạt 3 bảng kinh mạch gồm 12 huyệt vị.

- Mỗi lần ma hoá thành công 1 bậc sẽ nhận lại 1 phần nguyên liệu: Đan Đột Phá và Đan EXP

  NGUYÊN LIỆU CẦN TĂNG THUỘC TÍNH
10 SAO - MA HOÁ BẬC 1 1. Tướng copy chính 5 sao x1
2. Tướng 9 sao ngẫu nhiên (không yêu cầu đúng hệ) x1
3. 15000 Đan Đột Phá
Tăng máu: 14%
Tăng công: 10%
Cấp tối đa: 260
MA HOÁ BẬC 1 - MA HOÁ BẬC 2 1. Tướng copy chính 5 sao x1
2. Tướng 9 sao ngẫu nhiên (không yêu cầu đúng hệ) x1
3. 20000 Đan Đột Phá
Tăng máu: 14%
Tăng công: 10%
Cấp tối đa: 260
MA HOÁ BẬC 2 - MA HOÁ BẬC 3 1. Tướng 10 sao ngẫu nhiên (không yêu cầu đúng hệ)x1
2. 25000 Đan Đột Phá
Tăng máu: 14%
Tăng công: 10%
Cấp tối đa: 290

TRÙNG SINH TƯỚNG

- Tướng sau khi ma hoá vẫn có thể trùng sinh tướng bình thường như trước đó

- Nguyên liệu cần để trùng sinh tướng : Di Hồn Thạch

  NGUYÊN LIỆU CẦN NGUYÊN LIỆU NHẬN SAU PHÂN RÃ
PHÂN RÃ TƯỚNG MA HOÁ BẬC 3 Di Hồn Thạch x5 1. Tướng copy của tướng chính 5 sao x7
2. Tướng mộc nhân 9 sao (cùng hệ tướng chính) x4
3. Tướng mộc nhân 10 sao (cùng hệ tướng chính) x1
PHÂN RÃ TƯỚNG MA HOÁ BẬC 2 Di Hồn Thạch x5 1. Tướng copy của tướng chính 5 sao x7
2. Tướng mộc nhân 9 sao (cùng hệ tướng chính) x4
PHÂN RÃ TƯỚNG MA HOÁ BẬC 1 Di Hồn Thạch x5 1. Tướng copy của tướng chính 5 sao x6
2. Tướng mộc nhân 9 sao (cùng hệ tướng chính) x3

 

ĐỔI TƯỚNG

Chỉ có thể đổi sang tướng khác cùng hệ với tướng đang muốn đổi.

Ví dụ:

- Tướng hệ cây chỉ đổi sang tướng hệ cây khác

- Tướng hệ lửa chỉ đổi sang tướng hệ lửa khác.

  NGUYÊN LIỆU CẦN TƯỚNG NHẬN SAU KHI ĐỔI
TƯỚNG MA HOÁ BẬC 1 1. Tướng 5 sao cùng hệ tướng gốc x6
2. Di Hồn Thạch x5
1. Tướng sau khi đổi sẽ là tướng Ma Hoá bậc 1
2. Giữ nguyên level & phẩm tướng trước đó
TƯỚNG MA HOÁ BẬC 2 1. Tướng 5 sao cùng hệ tướng gốc x7
2. Di Hồn Thạch x5
1. Tướng sau khi đổi sẽ là tướng Ma Hoá bậc 2
2. Giữ nguyên level & phẩm tướng trước đó
TƯỚNG MA HOÁ BẬC 3 1. Tướng 5 sao cùng hệ tướng gốc x7
2. Di Hồn Thạch x5
1. Tướng sau khi đổi sẽ là tướng Ma Hoá bậc 3
2. Giữ nguyên level & phẩm tướng trước đó

 

KINH MẠCH

- Nâng tướng Ma Hoá lên mỗi bậc sẽ kích hoạt từng bảng kinh mạch. 

- Mỗi bảng kinh mạch sẽ gồm 3 huyệt vị.

- Chúa Công có thể tuỳ chọn huyệt vị trong 1 bảng để có thể mang vào trận chiến.

Ví dụ: Nếu chúa công ma hoá tối đa bậc 3 thì sẽ có thể mang 3 huyệt vị vào trận đánh.

- Thay đổi huyệt vị sẽ không tốn nguyên liệu

CHIẾN XA

Tại phiên bản "Ma Hoá Thần Tướng" lần này, chiến xa cũng sẽ cho phép mở giới hạn nâng cấp level và thêm 1 phần nâng cấp tính năng mới.

- Level của mỗi chiến xa có thể nâng lên 180 tối đa

- Mở thêm tính năng nâng cấp chiến xa ở hạng mục 3

Lưu ý:

- Cần nâng cấp tối đa chiến xa ở hạng mục 1 và 2 để có thể nâng cấp chiến xa ở hạng mục 3

- Tái tạo lại chiến xa thì Xu và Kim Loại ở hạng mục 3 vẫn trả lại đầy đủ.

TỐI ƯU PHẦN SHOP HUYẾT THẠCH & THIÊN HẠ VÕ ĐẤU

SHOP HUYẾT THẠCH

Giờ đây phần shop huyết thạch sẽ được hiển thị tại mục Sự Kiện, Chúa công có thể tìm shop Huyết Thạch tại mục sự kiện (góc trên bên phải)

Ngoài ra shop huyết thạch cũng sẽ mở bán thêm các bảo vật đỏ hấp dẫn.

Lưu ý: Shop Huyết Thạch sẽ tồn tài vĩnh viến cho tới khi có thông báo thay đổi.

SHOP THIÊN HẠ VÕ ĐẤU

Shop Thiên Hạ Võ Đấu sẽ được điều chỉnh hiển thị ngay trong phần tính năng như 2 chiến trường trước đó.

CẬP NHẬT KHÁC

Ngoài ra sẽ có các sự kiện đặc biệt kể từ phiên bản này, Chúa Công hãy theo dõi fanpage để luôn nắm những sự kiện hấp dẫn này nhé.

Sự kiện nổi bật

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 12.12 - 18.12

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 05.12 - 11.12

BANG CHIẾN LIÊN SERVER