PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG LỮ BỐ CƠ BẢN.

10-10-2019

Các Chúa Công Kính Mến,

 

Như vậy là vị tướng Lữ Bố đã ra mắt và khiến rất nhiều chúa công mong muốn sở hữu vị tướng này. Bên cạnh đó sẽ có rất chúa công vẫn còn đang có 1 số thắc mắc về vị tướng này trước khi quyết định có sở hữu hay không? Hãy cùng Nhi xem phân tích tướng Lữ Bố này sau khi chúa công đã trải nghiệm tướng nhé.

  

PHÂN TÍCH KỸ NĂNG

Phương Thiên Hoạ Kích: Tên skill đã nói lên sự bá đạo của kỹ năng với khả năng giảm sát thương, tăng công và chí mạng cho bản thân. Bên cạnh đó còn khả năng hồi máu rất bá đạo. Nếu hàng trước chết thì kỹ năng vẫn hiệu lực với tướng hàng sau 

Tử Ấn: Kỹ năng này sẽ lập tức hiệu lực ngay khi vừa vào trận sẽ lập tức khắc dấu ấn vào đối thủ hàng trước và gây thêm sát thương khi đối phương đang bị khắc dấu ấn. Ngoài ra khi sử dụng kỹ năng Nộ thì sẽ tăng thêm 100% sát thương tử ấn (cộng dồn và hiệu lực vĩnh viễn hết trận). Dấu ấn sẽ khắc vào hàng trước khi vừa vào trận nhưng nếu không có hàng trước khi vừa vào trận thì sẽ khắc vào hàng sau. Dấu ấn chỉ khắc 1 lần khi vừa vào trận.

Thiên Mệnh: Toàn bộ thuộc tính bị động giúp Lữ Bố rất phù hợp với vị trí slot 1

Chiến Thần: Khi nhận sát thương sẽ phản kích 100% công cho hàng trước. Tuy nhiên nếu hàng trước chết thì vẫn hiệu lực cho hàng sau.

BẢO VẬT CHO LỮ BỐ

Đối với Lữ Bố thì chúa công nên xài những bảo vật có những thuộc tính sau đây để giúp tăng thêm sức mạnh: Chí Mạng, Sát Thương Chí Mạng, Giảm sát thương, Công , Máu.

Chúa Công có thể vào game để tìm các bảo vật có thuộc tính như trên tại thư viên bảo vật trong game nhé.

SÁCH CHO LỮ BỐ & CHIẾN XA

Nên dùng sách có thuộc tính như tăng Chí mạng, sát thương chí mạng, công và máu

Chiến Xa cho Lữ Bố có thể dùng chiến xa buff máu hoặc tăng Nộ

VỊ TRÍ ĐỨNG & ĐỘI HÌNH VÍ DỤ

Như đã phân tích bên trên thì Lữ Bố rất thích hợp đứng tại vị trí slot 1 để phát huy sức mạnh bộ skill và thuộc tính đã trang bị.

Dưới đây là đội hình mà Nhi gợi ý cho chúa công tham khảo

Vị trí 1: Lữ Bố 

Vị trí 2: Chúc Dung

Vị trí 3: Trương Phi 

Vị trí 4: Tào Tháo

Vị trí 5: Hoàng Nguyệt Anh

Vị trí 6: Thái Sư Từ hoặc Pháp Chính

Đội hình bên trên Nhi gợi ý chúa công thấy các tương đều bỗ trợ cho Lữ Bố về khả năng chí mạng. Tại vị trí 6  chúa công có thể đặt Pháp Chính để tăng thêm khả năng chí mạng cho Lứ Bố.

Hãy cùng Nhi xem đội hình trên trong thực tế PVP và PVE như thế nào nhé

 

Sự kiện nổi bật

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 12.12 - 18.12

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 05.12 - 11.12

BANG CHIẾN LIÊN SERVER