LIÊN THÔNG MÁY CHỦ LẦN 2.

20-03-2020

Các chúa công thân mến, 

 

Nhằm đáp ứng việc tương tác giữa các Chúa Công được thuận tiện và trải nghiệm IDLE 3Q được tốt hơn, nên Nhi xin thông báo thời gian bảo trì một số máy chủ để tiến hành thao tác liên thông máy chủ vào lúc 10:00 ngày 23/3. Sau khi gộp, lối vào đăng nhập của máy chủ ban đầu vẫn sẽ giữ nguyên nên Chúa Công chỉ cần vào như bình thường hay vào là được. Thời gian liên thông sẽ dựa vào tình hình thao tác thực tế mà có thể trễ hơn hoặc sớm hơn, các Chúa Công vui lòng theo dõi thông tin bảo trì tại fanpage và trang chủ nhé

THỜI GIAN BẢO TRÌ LIÊN THÔNG

-  Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 23/3/2020

-  Thời gian kết thúc: 11:00 ngày 23/3/2020 ( có thể kết thúc sớm hơn dự kiến )

PHẠM VI MÁY CHỦ LIÊN THÔNG

-  S17 đến S20 

-  S21 đến S24

-  S25 đến S28

-  S29 đến S32

Server đầu tiên mỗi nhóm liên thông sẽ là server gốc

ĐỀN BÙ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ

- Sau khi liên thông máy chủ xong, Nhi sẽ tiến hành gửi quà đền bù nhất định cho tất cả Chúa Công ở các máy chủ đã liên thông

+ 3000 VÀNG

+ 50 MÃNH TƯỚNG ANH HÙNG

- Máy Chủ mở muộn hơn ngoài nhận phần thưởng trên, sẽ dựa vào số ngày mở máy chủ muộn, nhận được: 

+ VÀNG x 250 x N

+ MẢNH TƯỚNG 5 SAO x 11 x N

+ XU x 2,500,000 x N

LIÊN THÔNG MÁY CHỦ THIÊN HẠ VÕ ĐẤU

- Tất cả máy chủ từ S17 đến S32 sẽ được liên thông trong tính năng Thiên Hạ Võ Đấu.

- Máy chủ từ S25 đến S32 sẽ được nhận: 50 MẢNH TƯỚNG ANH HÙNG. 

LƯU Ý

- Trong thời gian bảo trì gộp máy chủ, Chúa Công sẽ tạm thời không thể đăng nhập game

- Tiến độ gộp dựa vào tình hình để quyết định, bảo trì xong sớm thì sẽ mở lại máy chủ sớm

- Cùng 1 tài khoản có nhân vật ở nhiều server thì chỉ cần chọn server tương ứng thì có thể vào game bình thường

- Thời gian trảo phần quà liên thông vào ngày 22/3/2020

 

 

Sự kiện nổi bật

TỔNG KẾT CUỘC THI LEO THÁP ÁC MỘNG

BANG CHIẾN LIÊN SERVER