Gói Cấp Độ Đua Cấp Level 90.

21-08-2019

Xin chào tất cả chúa công,

 

Chắc hẵn khi chơi Tam Quốc AFK thì chúa công nào cũng muốn mình đạt được level 90 trong thời gian sự kiện Lên Cấp. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ bị thiếu 1 chút cấp độ sẽ cảm thấy giảm nhiệt huyết. Hôm nay, Nhi xin giới thiệu mọi người vị cứu tinh của chúng ta gói Cấp Độ cực khuyến mãi không lo sẽ bị thọt level.

Lưu ý:

- Gói quà chỉ xuất hiện khi nhân vật đạt từ level 85 - 90

- Số lần mua 10 và mỗi lần sẽ nhận 1M exp

- Mua gói sẽ nhận 125 exp VIP

Sự kiện nổi bật

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

CHUỖI SỰ KIỆN 12/9 - 18/9

SỰ KIỆN MỪNG TRUNG THU 2019

Nhân Phẩm Cực Độ - Độ Ngay Cấp VIP

BANG CHIẾN LIÊN SERVER