Gói Cấp Độ Đua Cấp Level 90.

21-08-2019

Xin chào tất cả chúa công,

 

Chắc hẵn khi chơi Tam Quốc AFK thì chúa công nào cũng muốn mình đạt được level 90 trong thời gian sự kiện Lên Cấp. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ bị thiếu 1 chút cấp độ sẽ cảm thấy giảm nhiệt huyết. Hôm nay, Nhi xin giới thiệu mọi người vị cứu tinh của chúng ta gói Cấp Độ cực khuyến mãi không lo sẽ bị thọt level.

Lưu ý:

- Gói quà chỉ xuất hiện khi nhân vật đạt từ level 85 - 90

- Gói chỉ xuất hiện trong vòng 4 ngày nên chúa công nhanh tay mua kẻo lỡ.

- Số lần mua 4 và mỗi lần sẽ nhận tất cả vật phẩm trong gói đó

- Mua gói mỗi lần sẽ nhận 125 exp VIP

Sự kiện nổi bật

Hái Lộc Đón Xuân

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

SỰ KIỆN TẾT DƯƠNG LỊCH 2020

BANG CHIẾN LIÊN SERVER