CHỈNH SỬA TĂNG SỨC MẠNH TƯỚNG TAM QUỐC AFK .

19-07-2019

VU CẤM - HỆ ĐẤT

 

Sau thời gian ra mắt, VU CẤM vẫn chưa phát huy được sức mạnh của mình trước những vị tướng mạnh khác. Đây là vị tướng có thể xem là hiếm nhưng khả năng làm độc vẫn chưa mạnh. BĐH cho rằng nên chỉnh sửa vị tướng này để VU CẤM có thể uy lực hơn trong dàn tướng Tam Quốc AFK


 

CHIÊU THỨC TRƯỚC KHI THAY ĐỔI SAU KHI THAY ĐỔI

HỒNG KÍCH

I,II,III

Bị đông: Tấn công hạ độc mục tiêu, gây sát thương (35% Công) trong 6 lượt. Bị động I:Tấn công 50%làm choáng 2 lượt
Bị động II:Tấn công75% làm choáng 2 lượt
Bị động III:Tấn công 100% làm choáng 2 lượt

DỤC HUYẾT I,II,III

Bị động: Khi máu dưới 50% hạ độc 1 mục tiêu hàng sau  ngẫu nhiên (75% Công) duy trì 4 lượt.

Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần

Bị động I: Khi máu dưới 50% hạ độc 2 mục tiêu hàng sau  ngẫu nhiên (100%Công) duy trì 4 lượt.

Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần

Bị động II: Khi máu dưới 50% hạ độc 2 mục tiêu hàng sau  ngẫu nhiên (150% Công) duy trì 4 lượt.

Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lầ

Bị động III: Khi máu dưới 50% hạ độc 2 mục tiêu hàng sau  ngẫu nhiên (200% Công) duy trì 4 lượt.

Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lầ

 

TÔN LỖ BAN - HỆ LÁ

Cô nàng TÔN LỖ BAN có kỹ năng buff tốc độ cho team rất mạnh tuy nhiên dàn kỹ năng khác vẫn chưa thật sự mạnh để hỗ trợ team. BĐH sẽ thay đổi kỹ năng cô nàng này để giúp hỗ trợ team tốt hơn

CHIÊU THỨC TRƯỚC KHI THAY ĐỔI SAU KHI THAY ĐỔI

HỔ SI I,II

Bị động: Tấn công thường 2 mục tiêu ngẫu nhiên gây sát thương (70% Công) Bị động I: Tấn công thường 2 mục tiêu ngẫu nhiên gây sát thương (70% Công) và giảm 10% chí mạng 3 lượt.
Bị động II: Tấn công thường 3 mục tiêu ngẫu nhiên gây sát thương (70% Công) và giảm 15% chí mạng 3 lượt.

KINH THUYẾT I,II

Bị động: Tăng 27% thủ tất cả đồng minh trong 3 lượt khi máu dưới 50%. Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần. Bị động I: Tăng 15% công tất cả đồng minh và giảm 15% thủ toàn địch trong 3 lượt khi máu dưới 50%. Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần.
Bị động II: Tăng 22% công tất cả đồng minh và giảm 22% thủ toàn địch trong 3 lượt khi máu dưới 50%. Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần.

 

HOÀNG CÁI - HỆ ĐẤT

Thần hình cường tráng khoẻ mạnh tuy nhiên kỹ năng bị động vẫn chưa khiến vị tướng này trở thành hot pick trong đội hình. BĐH hy vọng với sự chỉnh sửa kì này sẽ thấy sự xuất hiện của vị tướng này trong các trận đánh.

CHIÊU THỨC TRƯỚC KHI THAY ĐỔI SAU KHI THAY ĐỔI

   HÚT MÁU II,III

Bị động: Bất cứ khi nào địch chết, từ hồi máu (120% Công) Bị động II:Tấn công thường vào địch ít máu nhất 110% Công. Hồi máu 100% Công
Bị động III:Tấn công thường vào địch ít máu nhất 150% Công. Hồi máu 200% Công

 

THÁI SƯ TỪ - HỆ ĐẤT

Là vị tướng mới ra mắt có khả năng càn quét dàn sau team địch cực mạnh, tuy nhiên khả năng phòng thủ cũng khá hấp nên chỉnh sửa lần này sẽ giúp Thái Sư Từ cứng cáp hơn.

 

CHIÊU THỨC TRƯỚC KHI THAY ĐỔI SAU KHI THAY ĐỔI

  XẠ PHÁP I,II,II

Gây sát thương (110% Công) kẻ địch hàng sau và có 25% cơ hội hoá đá địch trong 2 lượt XẠ PHÁP I: Gây sát thương (110% Công) kẻ địch hàng sau giảm 15% giáp địch và có 25% cơ hội hoá đá địch trong 2 lượt..
XẠ PHÁP II: Gây sát thương (110% Công) kẻ địch hàng sau giảm 22% giáp địch và có 25% cơ hội hoá đá địch trong 2 lượt..
XẠ PHÁP III: Gây sát thương (110% Công) kẻ địch hàng sau giảm 30% giáp địch và có 25% cơ hội hoá đá địch trong 2 lượt..

  PHÁ KIM II,III

Bị động: Gây sát thương (110% Công) với mục tiêu bị hoá đá, tấn công thường thay đổi gây sát thương (85% Công) với kẻ địch hàng sau và có 10% cơ hội hoá đá mục tiêu trong 2 lượt. Bị động II: Gây sát thương (110% Công) với mục tiêu bị hoá đá, tấn công thường thay đổi gây sát thương (85% Công) với kẻ địch hàng sau và có 15% cơ hội hoá đá mục tiêu trong 2 lượt.
Bị động III: Gây sát thương (110% Công) với mục tiêu bị hoá đá, tấn công thường thay đổi gây sát thương (85% Công) với kẻ địch hàng sau và có 20% cơ hội hoá đá mục tiêu trong 2 lượt.

 

KHƯƠNG DUY - HỆ NƯỚC 

Khương Duy 1 vị tướng hiếm hệ nước với khả năng Chặn Đòn cực mạnh tuy nhiên với chỉ số Chặn Đòn cũ vẫn chưa đủ phát huy sức mạnh của vị tướng này. Nay BĐH điều chỉnh kỹ năng vị tướng này nhằm cân bằng thêm tướng trong Tam Quốc AFK.

CHIÊU THỨC TRƯỚC KHI THAY ĐỔI SAU KHI THAY ĐỔI

 BÁ KHÍ III

Gây sát thương (162% Công) lên kẻ địch hàng trước, tăng bản thân 40% Công trong 2 lượt. Gây thêm sát thương chảy máu (45% Công) với tướng hệ Mưu Sĩ trong 2 lượt. Gây sát thương (210% Công) lên kẻ địch hàng trước, tăng bản thân 40% Công trong 2 lượt. Gây thêm sát thương chảy máu (45% Công) với tướng hệ Mưu Sĩ trong 2 lượt.

XUẤT SÁO I,II,III

Bị động: Tăng 15% Chặn, 40 Tốc Độ và 10% Máu Bị động I: Tăng 25% Chặn, 40 Tốc Độ và 10% Máu
Bị động II: Tăng 30% Chặn, 40 Tốc Độ và 10% Máu
Bị động III: Tăng 40% Chặn, 40 Tốc Độ và 10% Máu

 YÊU LINH I,II,III

Bị động: Mỗi đòn tấn công tăng 5% Chặn10% Công Bị động I: Khi chặn đòn hồi 120% Máu và tăng 10%Công
Bị động II: Khi chặn đòn hồi 160% Máu và tăng 14% Công
Bị động III: Khi chặn đòn hồi 220% Máu và tăng 16% Công

 TRU SÁT I,II,III

Bị động: Tấn công thường ngẫu nhiên 1 mục tiêu Bị động I: Tấn công thường ngẫu nhiên 1 mục tiêu và giảm 10% chính xác 2 lượt.
Bị động II: Tấn công thường ngẫu nhiên 1 mục tiêu và giảm 15%chính xác 2 lượt.
Bị động III: Tấn công thường ngẫu nhiên 1 mục tiêu và giảm 20% chính xác 2 lượt.

 

 

 

 

 

Sự kiện nổi bật