CHỈNH SỬA TƯỚNG TAM QUỐC AFK LẦN 2.

22-07-2019

KHƯƠNG DUY - HỆ NƯỚC 

Khương Duy sau khi thay đổi gần nhất đã khiến anh chàng này trở nên vô cùng mạnh mẽ trong PVP tuy nhiên PVE lại thật sự quá yếu. BĐH chính thức điều chỉnh lại kỹ năng vị tướng này để có thể cân bằng hơn trong PVP và PVE.

CHIÊU THỨC TRƯỚC KHI THAY ĐỔI SAU KHI THAY ĐỔI

YÊU LINH I II III

Bị động I: Khi chặn đòn hồi 120% Máu và tăng 10% Công Bị động I: Mỗi đòn tấn công tăng 5 % Chặn10% Công
Bị động II: Mỗi đòn tấn công tăng 5% Chặn13% Công
Bị động III: Mỗi đòn tấn công tăng 6% Chặn16% Công

 

Sự kiện nổi bật