CẬP NHẬT PHẦN THƯỞNG THÀNH TỰU.

24-07-2019

Xin chào các Huynh Tỷ Tam Quốc AFK,

Thông qua những ý kiến, phản hồi từ người chơi BĐH sẽ tiến hành cập nhật phẩn thưởng thành tựu trong game. Phần thưởng thành tựu " Chiêu Mộ Dũng Tướng " sẽ được bổ sung nhiều phần thưởng giá trị. Hành động này giúp Huynh Tỷ có thêm phần thưởng giá trị sau mỗi lần chiêu mộ hoặc gỡ lại 1 ít về độ "nhân phẩm" của mình. 

Cụ thể cập nhật mời Huynh Tỷ theo dõi như sau:

MỐC CHIÊU MỘ PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
CHIÊU MỘ 20 LẦN    30 MẢNH
   30 MẢNH
CHIÊU MỘ 30 LẦN 30 MẢNH
30 MẢNH
CHIÊU MỘ 50 LẦN 1 TƯỚNG
CHIÊU MỘ 100 LẦN 50 MẢNH
CHIÊU MỘ 150 LẦN 50 MẢNH
CHIÊU MỘ 250 LẦN 1 TƯỚNG
CHIÊU MỘ 350 LẦN 1 TƯỚNG
CHIÊU MỘ 500 LẦN 1 TƯỚNG
CHIÊU MỘ 650 LẦN 1 TƯỚNG 
CHIÊU MỘ 800 LẦN 1 TƯỚNG

 

 

 

Sự kiện nổi bật

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 12.12 - 18.12

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 05.12 - 11.12

BANG CHIẾN LIÊN SERVER