THỬ TÀI CHIẾN THUẬT.

12-10-2019

Xin chào Chúa Công Idle 3Q,

 

Sự kiện cuối tuần "THỬ TÀI CHIẾN THUẬT" lại ra mắt đội hình mới đây. Như các phiên bản trước sự kiện tướng chỉ lấy chỉ số cơ bản khi đạt full sao , level và phẩm. Thì nay sự kiện quay trở lại tất cả tướng sẽ có cả trang bị , binh thư và cả bảo vật, như vậy sẽ khiến trận đấu hấp dẫn hơn. Hãy cùng Nhi xem đội hình kì này như thế nào nhé: 

ĐỘI HÌNH THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

TEAM A

Các chỉ số đã được công khi tướng mặc trang bị , thuộc tính binh thư và bảo vật.

VỊ TRÍ TƯỚNG CHỈ SỐ CÔNG CHỈ SỐ PHÒNG THỦ CHỈ SỐ MÁU CHỈ SỐ TỐC THUỘC TÍNH BINH THƯ BẢO VẬT TỐI ĐA TRANG BỊ CHIẾN XA TỐI ĐA
1 Lữ Bố 81320 1579 1546878 1221 20% Chí Mạng - 52% Sát Thương Chí Mạng - 4% Công Hoàng Kim Trục Thương MÃ THƯƠNG XA
2 Điêu Thuyền 77267 1528 2017801 1269 16000 Máu - 37% Máu Hoàng Kim Trục Thuật Sĩ
3 Tôn Thượng Hương 136148 1528 1427861 1226 2800 Công - 31%Công Tử Ngân Giác Cung
4 Pháp Chính 87023 1450 1890541 1396 23% Máu - 100 Tốc Độ Kỳ Lân Bội Thuật Sĩ
5 Từ Thứ 87575 1554 2207438 1219 16000 Máu - 37% Máu Tiên Hương Nang Mưu Sĩ
6 Tuân Du 55037 1528 1922604 1261 1100 Công - 22% Máu - 30% Sát Thương Chuẩn Lam Hộ Uyển Thuật Sĩ
TỔNG LỰC CHIẾN: 2.369.056

 

TEAM B

Các chỉ số đã được công khi tướng mặc trang bị , thuộc tính binh thư và bảo vật.

VỊ TRÍ TƯỚNG CHỈ SỐ CÔNG CHỈ SỐ PHÒNG THỦ CHỈ SỐ MÁU CHỈ SỐ TỐC THUỘC TÍNH BINH THƯ BẢO VẬT TỐI ĐA TRANG BỊ CHIẾN XA TỐI ĐA
1 Lữ Bố 110.987 1579 1546878 1221 2800 Công - 31% Công Tiên Hương Nang Thương MÃ THƯƠNG XA
2 Tôn Quyền 69044 1605 2151574 1261 16000 Máu - 37% Máu Tâm Kim Bội Thuật Sĩ
3 Tào Tháo 65147 1605 1774063 1455 23% Máu - 100 Tốc Độ Lâm Quang Bội Thuật Sĩ
4 Triệu Vân 60873 1579 2024339 1302 24% Máu - 20% Chí Mạng Hoàng Kim Trục Thương
5 Pháp Chính 73748 1450 1890541 1396 23% Máu - 100 Tốc Độ Tây Vực Kim Bình Thuật Sĩ
6 Chúc Dung 54893 1579 2048430 1250 20% Chí Mạng - 52% Sát Thương Chí Mạng - 4% Công Kỳ Lân Bội Kỵ
TỔNG LỰC CHIẾN: 2.350.058

PHẦN THƯỞNG DỰ ĐOÁN CHÍNH XÁC

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
XU 800.000
XU VÒNG QUAY SIÊU CẤP 1
XU VÒNG QUAY 5
ĐAN ĐỘT PHÁ 250
LỆNH HOÁN ĐỔI 100

 

Sự kiện nổi bật

CHUỖI SỰ KIỆN 17.10 - 23.10

VÒNG QUAY MAY MẮN

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

CHIA SẺ CLIP HAY - NHẬN QUÀ ĐÃ TAY MÙA 1

Nhân Phẩm Cực Độ - Độ Ngay Cấp VIP