TIPS.

14-03-2020

Xin chào tất cả chúa công,

 

Nhi xin phép tổng hợp tất cả những bài hướng dẫn cần thiết để bắt đầu chơi game Idle 3Q tốt nhất. 

*Lưu ý: Dưới đây là toàn bộ những kiến thức căn bản để bắt đầu chơi game thể loại Idle, chúa công hãy tham khảo và phát huy lối chơi sáng tạo theo cá nhân của riêng mình.

 HƯỚNG DẪN TÂN THỦ SỐ 1?

Nhi đáp: http://bit.ly/2P4vfwA

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ SỐ 2 ?

Nhi đáp: http://bit.ly/2xGvXbn

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ SỐ 3?

Nhi đáp http://bit.ly/316qdB2 

HỆ THỐNG HIỆU ỨNG TRONG GAME?

Nhi đáp: https://idle3q.vn/news/tin-tuc/he-thong-icon-hieu-ung

THÔNG TIN CHI TIẾT KINH MẠCH

Nhi đáp: http://bit.ly/31DGJs9

CHÚ Ý VỀ NĂNG CẤP TƯỚNG TÂN THỦ?

Nhi đáp: http://bit.ly/32NYy8n

SỰ KIỆN TUẦN & CÁCH CHƠI SỰ KIỆN?

Nhi đáp: http://bit.ly/2QxzDmU

BÁCH KHOA TOÀN THƯ?

Nhi đáp: http://bit.ly/36yCeSZ

BUILD ĐỘI HÌNH GIAI ĐOẠN ĐẦU GAME SAO CHO HỢP LÝ?

Nhi đáp: http://bit.ly/2w9QynI

ĐỘI HÌNH BỖ TRỢ TRONG GAME ?

Nhi đáp: http://bit.ly/2m0yXJG

CÁCH TÍNH SÁT THƯƠNG CHUẨN ?

Nhi đáp: https://bit.ly/2UDhMeR 

 

Sự kiện nổi bật

TỔNG KẾT CUỘC THI LEO THÁP ÁC MỘNG

BANG CHIẾN LIÊN SERVER